Home FAQ

Безопасен ли е 2QR-комплекс ?

Безопасен ли е 2QR-комплекс ?

Да. 2QR-комплекс е напълно безопасна и ефективна съставка. Тя е много добре проучена (от Университета на Амстердам (VU), който е един от притежателите на патенти)

 

Posted in: Свободни

Copyright © 2020 Diaclin Bulgaria. All rights reserved.